Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng 08 : 311
Năm 2020 : 13.211
 04/05/20  Thi - Kiểm tra  58
Bài số 27 lĩnh vực Tiếng Anh:    https://forms.gle/H8WAhMgD57H8ww1aAXem kết quả tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAEqUmbOsbP_6kmgO3S7pT1IC-Uy8kItBXXMfDPqveI/edit?usp=sharingBài số 17 lĩnh vực KHXH:    https://forms.gle/PDEmRd7JEPUascoW6Xem kết quả ...
 24/04/20  Thi - Kiểm tra  63
Bài số 24 lĩnh vực Tiếng Anh:   https://forms.gle/iMXvJeHDz3QpYjbS6Xem kết quả tại:     https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y6V5RiDNeqLUAgFB9IpHAtxUoEMQjs3woSFfC5MkPhM/edit?usp=sharingBài số 14 lĩnh vực KHXH:   https://forms.gle/L6ehkeu12VR7vFUC9Xem kết quả ...
 17/04/20  Thi - Kiểm tra  72
Bài số 21 lĩnh vực Tiếng Anh:    https://forms.gle/wgY9Sc9WZHkFoDDz9Xem kết quả tại:    https://docs.google.com/spreadsheets/d/152BQ5fj04slWvWkUotSWS300GKBb_7ZT9NBHpXCKO1g/edit?usp=sharingBài số 11 lĩnh vực KHXH:   https://forms.gle/fkLeuKYdGSyrRvug6Xem kết quả ...
 16/04/20  Thi - Kiểm tra  72
PGD gửi đường link bài ôn thi môn Tiếng Anh lớp 9 cho các trường như sau: (thời gian thứ năm ngày 16/04/2020)Bài số 20 lĩnh vực Tiếng Anh:   https://forms.gle/Q9FAGLaYWytLScBt9Xem kết quả tại:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzEbTW4hHhRW-hxrCpurq01cgIkdKMmKeImv37A2ZZk/edit?usp=sharing   
 15/04/20  Thi - Kiểm tra  78
Bài số 19 lĩnh vực Tiếng Anh:    https://forms.gle/Dq7x11bDm8djy3GN9Xem kết quả tại:    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZL3gpfAMQEOSGqw-1PggyMCwe19my6pfqDNvMN1XqhI/edit?usp=sharingBài số 10 lĩnh vực KHXH:   https://forms.gle/kUH14TCVoDowGdq89Xem kết quả ...
 14/04/20  Thi - Kiểm tra  91
PGD gửi đường link bài ôn thi môn Tiếng Anh lớp 9 cho các trường như sau: (thời gian thứ ba ngày 14/04/2020)Bài số 18 lĩnh vực Tiếng Anh:   https://forms.gle/GxqLvfY5zKsYS9Jf6Xem kết quả tại:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTJtLYLKRsUHHze48bxgV6GS5iXB5KPbFjbczjT-cb0/edit?usp=sharing
 13/04/20  Thi - Kiểm tra  99
Bài số 17 lĩnh vực Tiếng Anh: https://forms.gle/g5bz9G7L8AkV2qrL8Xem kết quả tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htsuWVObojzw_Ijkdv_O_bpII9wDNEfjx5DPd9Mjgjc/edit?usp=sharingBài số 9 lĩnh vực KHXH: https://forms.gle/wSnkezxVUeN5CprH6Xem kết quả ...
 09/04/20  Thi - Kiểm tra  75
ĐƯỜNG LINK ÔN TẬP TIẾNG ANH-BÀI 15-KHỐI 9(Ngày 09/4/2020)PGD gửi đường link bài ôn thi môn Tiếng Anh lớp 9 cho các trường như sau: (thời gian thứ năm ngày 09/04/2020)Bài số 15 lĩnh vực Tiếng Anh:  https://forms.gle/pFJdBSaDFf7pzRzw8 Xem kết quả ...
 08/04/20  Thi - Kiểm tra  88
Bài số 14 lĩnh vực Tiếng Anh:   https://forms.gle/bRCsNjx5h7XCuPKo9Xem kết quả tại:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGwdOXBZ66hSLChd01e6nIKXB6aSAWzmzZw3yAE38Gc/edit?usp=sharingBài số 7 lĩnh vực KHXH:  https://forms.gle/f9chn4SwKM2ZbCT88Xem kết quả ...
Video Clip
Văn bản mới